Kőbánya

 

 

Sportetika

A fair play

A becsületes játék aranyszabályai

Szülői etikai kódex

Etikai normák az edzők számára

A Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület Etikai Kódexe

A FAIR PLAY

A Fair Play jelentése a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben tanúsított sportszerû magatartás eszméje. Ez a sport egyik legnemesebb tényezője, hiszen maga a sport hozta létre a Fair Play-t. Ez az eszme azért is fontos, mert csak a sportszerû mérkőzés jelent igazi szórakozást. A Fair Play fogalma a következő alapelvekben fejezhető ki. Ezek épp úgy érvényesek a játékosokra, mint a mérkőzéssel kapcsolatos bármely személyre.

1. Tiszteletben kell tartani a játékszabályokat, valamint a különböző bajnokságok, tornák szabályzatát.

2. Minden erőfeszítést meg kell tenni az ellenféllel, a játékvezetőkkel és a mérkőzésen résztvevő minden más személlyel (nézőkkel, csapatvezetőkkel, a médiák képviselőivel) szembeni sportszerû magatartás érdekében.

3. A mérkőzés minden szereplőjét ösztönözni kell, hogy e viselkedési szabályok szerinti magatartást tanúsítsa a mérkőzések előtt, alatt és utána, bármi legyen is a mérkőzés eredménye és a játékvezető döntése.

vissza az oldal tetejére

A becsületes játék aranyszabályai

 1. Saját örömödre sportolj! Élvezd a játékot! Ne csak szüleid, edzőid, tanáraid kedvéért sportolj!

 2. Uralkodj magadon! Sértődötten, veszekedve, duzzogva nem lehet játszani, mert mindenkinek elrontod a kedvét.

 3. Tanulj meg együtt játszani csapattársaiddal és ellenfeleiddel egyaránt, mert nélkülük nincs játék.

 4. Mindig tiszteld és tartsd be a játékszabályokat! Fogadd el a bíró döntését!

 5. Csak a tiszta eszközökkel elért eredmény okozhat büszkeséget és örömöt!

 6. Egyforma szorgalommal, igyekezettel dolgozz a saját és csapatod érdekében. Így mindannyian eredményesebben szerepelhettek.

 7. Nemcsak a győzelem a játék célja. Szeresd a játékot, fejleszd képességeidet, keress barátokat és próbáld meg a legjobbat kihozni önmagadból!

 8. Ismerj el minden jó teljesítményt, akár a saját, akár az ellenfél csapata volt a sikeres.

 9. Veszíteni is tudni kell; emelt fővel, méltósággal! Nyújts kezet és gratulálj a győztesnek!

 10. Mindig emlékezz arra, hogy az edzők és szakemberek azért vannak ott, hogy segítsenek neked. Tanulj meg együttmûködni velük!

 11. Sportfelszerelésed komoly érték. Sokan megdolgoztak érte! Vigyázz rá!

 12. A sportoló teljesítményével bizonyít. Akaraterőd mutatkozzon meg tanulmányaidban is.

 1. Ezennel fogadom, hogy gyermekem a fiatalok sportjában a szülői etikai kódex ismeretében vesz részt.

 2. Betartom a sportszerû viselkedés szabályait, a játékosokat, edzőket, játékvezetőket és minden hivatalos személyt támogatok minden mérkőzésen vagy egyéb ifjúsággal kapcsolatos eseményben.

 3. Fizikai és erkölcsi támogatást nyújtok a gyermekemnek személyes példamutatással a győzelem elérése érdekében.

 4. Törekszem arra, hogy gyermekem biztonságos és egészséges környezetben játszhasson.

 5. Elvárom, hogy gyermekemmel felelős és jól képzett edző foglalkozzon (aki betartja az edzők etikai kódexében foglaltakat.)

 6. Támogatom az edzőket, játékvezetőket és minden hivatalos személyt, annak érdekében, hogy gyermekem mindig pozitív és élvezetes élményt kapjon.

 7. Elvárom, hogy a sportolási környezet dopping-, drog-, cigaretta- és alkoholmentes legyen, és visszautasítom minden sporteseményen ezek használatát.

 8. Tudom, és emlékezni fogok, hogy a játék a gyermekeké és nem a felnőtteké.

 9. A tőlem telhető legtöbbet megteszem annak érdekében, hogy örömöt okozzon a sport a gyermekemnek.

 10. Példamutatásommal is arra nevelem gyermekemet, hogy társait, ellenfeleit, edzőket, játékvezetőket, minden hivatalos személyt, és valamennyi szurkolót mindennemû megkülönböztetés nélkül kezelje nemi, faji, vallási valamit képességbeli és képzettségbeli hovatartozásától függetlenül.

 11. Segítek gyermekemnek, hogy élmény legyen számára a sport, és minden tőlem telhető segítséget megadok az edzőknek.

 12. Megteszek mindent, amit a gyermekek sportolási lehetőségeinek szervezésének terén megtehetek.

vissza az oldal tetejére

Etikai normák az edzők számára

A labdarúgók etikájának kialakításában az edző személye kulcsfontosságú. Az etikával kapcsolatos felfogásuk és beállítottságuk közvetlenül hat ki a játékosok magatartására. Ezért az edzőnek tudatában kell lennie, hogy majdnem minden döntésének, cselekedetének és stratégiai céljának erkölcsi kihatása van.

Intellektuális és emocionális szándékait egyensúlyban kell tartania, megfelelő beleérző képességgel összekötve. A győzelem természetesen minden edzőnek alapvető törekvése. Az etikai normák nem állnak ellentétben a győzelem elérésének célkitûzésével. A bármi áron való győzelem gondolkodásmódjától azonban el kell határolódniuk. A fiatalokkal dolgozó edzőkre többletfelelősség is hárul. A fiatalok egészsége, biztonsága, jóléte és erkölcsi nevelése fontosabb, mint az egyesület, az iskola, az edző, vagy a szülők hírneve, presztízse.

 

A: Kötelezettségek a sportággal szemben:

Az edző kötelessége, hogy

1./ támogassa a labdarúgást, annak összes értékével együtt, hogy elnyerje a fiatalok támogatását és lelkesedését, akik a holnap hősei, szurkolói és vezetői lesznek,

2./ fejlessze és javítsa szakmai ismereteit a tudományos kutatási eredmények, a gyakorlati tapasztalatok és a szakmai útmutatások tanulmányozásával,

3./ megossza szakmai tudását kollégáival, különösen a fiatalabb generáció tagjaival, hangsúlyozottan, ha erre felkérik (pld. szakmai konferenciák keretében, cikkek írásával stb.)

4./ olyan módon fejlessze saját csapata képességeit, és teljesítményét, oktassa a technikát és a taktikát, amely -a sikerrel együtt - a labdarúgástt a nézők számára vonzóvá teszi,

5./ megóvja a labdarúgást minden negatív befolyástól.

B: Kötelezettségek saját csapatával, és annak játékosaival szemben:

Az edző kötelessége, hogy:

I. Általánosan:

1./  játékosainak és segítőinek egészsége prioritást élvezzen,

2./  minden tőle telhetőt megtegyen a sportbeli, technikai, taktikai stb. területek fejlesztésére, s minden megtett eszköz segítségével, csapatával a legjobb eredményt érje el,

3./  játékosaival megértesse és betartassa a sportszerû magatartás szellemének alapelveit,

4./  elkerüljön minden olyan lépést, amely hosszú távon az egészségre, vagy a testi fejlődésre veszélyeket hordoz magában,

II. Speciálisan, ha fiatal játékosokkal dolgozik, hogy:

1./ a gyermekeknek olyan sportbeli tapasztalatot adjon át, ami egész életükben egészséges fizikai tevékenységre sarkallja őket,

2./ kerüljön olyan elvárásokat a gyermekekkel szemben, ami nincs arányban azok képességeivel,

3./ ugyanolyan érdeklődéssel kísérje a kevésbé tehetséges gyermekeket, mint a tehetségeseket, a versenyeken elért sikereken túl is emelje ki és jutalmazza az igyekezetet, és annak eredményeit,

4./ minél több információval lássa el, s világosítsa fel a fiatal sportolót és családját a túlzott teljesítmény centrikusság veszélyeiről.

C: A játék- és versenyszabályok betartása:

Elsősorban az edző és a játékosok felelősek a játék szelleméért.

Ezért az edzőnek kötelessége:

1./ tiszteletben tartani a játékszabályokat, a versenykiírásokat és a játék szellemét, s eszerint irányítani a játékosait,

2./ kerülni a szabályok kijátszásának kísérletét,

3./ tiltani a tiltott szerek használatát a játékosai körében,

D: Az ellenfél játékosainak tiszteletben tartása:

1./ legyen példakép játékosai számára abban is, hogy előzékenységet, udvariasságot tanúsít az ellenféllel- annak játékosaival és vezetőivel – szemben,

2./ tanítsa meg játékosait -az ellenfél nem ellenség - szemléletre,

3./ tartózkodjék az erőszakos játék taktikájától, az ellenfél megfélemlítésétől,

4./ akadályozza meg a mérkőzés elrontását azzal, hogy az ellenfelet vulgáris kifejezésekkel illeti.

E: A hivatalos személyek (játékvezetők, hivatalos ellenőrök) tiszteletben tartása:

Az edző:

1./ viselkedjék udvariasan a mérkőzés játékvezetőivel, hivatalos személyeivel szemben,

2./ legyen megértéssel a játékvezetés nehézségeivel szemben, méltósággal fogadja el a döntéseket,

3./ legyen tudatában annak, hogy a mérkőzés két fél között rögzített játékszabályok keretében folyó erőpróba, s ebben a játékvezető a mérkőzés fontos részét képezi, mint a játék rendjét fenntartó és döntéshozó személy,

F: Kötelezettség a közönséggel és a médiákkal szemben:

Az edző kötelessége, hogy:

1./ megadja a szükséges tájékoztatást a médiák képviselőinek- azok kérdései esetén - a személyiségi jogok keretein belül,

2./ őrizze meg méltóságát a közönséggel és a médiákkal szemben, függetlenül az eredménytől éppúgy, mint a nézők, vagy a médiák provokációjától,

3./ információiban szigorúan az igazsághoz és a valósághoz tartsa magát.

vissza az oldal tetejére

 

A Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület Etikai Kódexe

 

 1. A KISE színeihez, a sárga-fekete színekhez egyesületi tagságom ideje alatt hű leszek az egyesület etikai kódexét, elfogadom, az abban leírtakat betartom.
 2. Miután a KISE „sárga-fekete” mezét felöltöttem, számomra a három legfontosabb:
 • TANULÁS
 • EDZÉS
 • VERSENYEN EGYESÜLETEM MÉLTÓ KÉPVISELETE
 1. Minden edzésen részt veszek, az edzők utasításait legjobb képességem szerint végrehajtom.
 2. Az edzésekre egészségesen, kipihent állapotban érkezem.
 3. Mindig a legjobb teljesítményre törekszem, ezért egészségesen élek.
 4. Szüleimmel, tanáraimmal, edzőimmel mindenkor tisztelettudóan viselkedek.
 5. Testi képességeimet sportolás közben, kizárólag a szabályok adta lehetőségek között érvényesítem.
 6. Szándékosan sérülést soha senkinek nem okozok.
 7. Játékvezető döntéseit játékosként és szurkolóként is elfogadom.
 8. Az ellenfél játékosainak, szurkolóinak sértegetéséről mindenkor tartózkodom, érzelmeimen minden körülmények között uralkodok.
 9. A mérkőzés ideje alatt a pályáról, sem a kispadok, sem a nézők felé provokáló hangos megnyilvánulást, vagy félreérthető mozdulatot nem teszek.
 10. A szülők a csapatért szurkolók a mérkőzés ideje alatt a technikai-taktikai jellegű bekiabálásoktól minden körülmények között tartózkodjanak.

 

A KISE minden szülőtől és a klubbal szimpatizálóktól is elvárja, hogy a fent megfogalmazott erkölcsi normákat egyértelműen magáénak vallja.A KISE-től mint utánpótlás nevelő egyesület szellemiségétől minden olyan megnyilvánulás idegen, amely az Etikai Kódex tartalmával ellentétes.

 

HAJRÁ KISE!!!

vissza az oldal tetejére